Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Курсът се използва за обучение на персонал на външни организации, изпълняващ дейности в контролираната зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.