Платформата за електронно обучение на АЕЦ "Козлодуй" ESTRA е създадена за провеждане на специализирано обучение под формата на онлайн курсове.

Платформата дава възможности за дистанционно обучение в удобно за обучавания време и усвояване на материала със собствено темпо.

За да заявите електронно обучение в ESTRA, изтеглете заявка за обучение, която след попълване от координатор по обучението е необходимо да се изпрати в електронен вид на имейл training.center@npp.bg

Персоналът на външни фирми и организации може да бъде обучаван в платформата по следните курсове:

    Курсове