Изисквания и правила

1. Термини в платформата

 


  • ESTRA (Electronic System for TRAining) – платформа на АЕЦ “Козлодуй” за провеждане на електронно обучение.
 
  • Електронно обучение – обучение, което е организирано под формата на онлайн курсове в необходимата последователност и в съответствие с приетите стандарти. За ограничен период от време може да бъде представен голям обем информация и едновременно да се обучават големи групи потребители. 
 
  • Електронен курс – програмно-методически комплекс, позволяващ самостоятелно усвояване на учебно съдържание и обхващащ определена област от знания.