Изисквания и правила

4. Период на обучение


В заявката  координаторът указва предпочитан период на обучението – времето, в което обучаваните ще имат достъп до материалите и дейностите в курса. 

Препоръчва се посочването на начална дата на обучение!

Посочената начална дата на курса е необходимо да бъде съобразена с това, че обработването на заявката и даването на достъп до курса се извършва в рамките на 3 работни дни от постъпване на заявката в управление УТЦ.


Ако в заявката не е посочен предпочитан период, администраторът записва обучаваните в курс със следната продължителност:

  • 5 работни дни за курс с регламентирана продължителност до 7 учебни часа;
  • 10 работни дни за курс с регламентирана продължителност над 7 учебни часа.