Помощ за Търсене на курсове

Курсът се използва за обучение на персонал на външни организации, изпълняващ дейности в контролираната зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.