Курсът е предназначен за: 

  • персонала на външните организации, намиращи се в договорни отношения с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, извършващи контролни, ремонтни и други дейности на обекта; 
  • ученици и студенти, провеждащи производствения си стаж или практика в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.