Изисквания и правила

2. Курсове в ESTRA


Електронното обучение на персонал на външни организации (ВО) и физически лица се провежда по следните курсове:

1) “Въведение в АЕЦ” - еквивалентен на 14 учебни часа присъствено обучение;

2) “Радиационна защита (външни организации)” - еквивалентен на 7 учебни часа присъствено обучение.

Обучението се провежда самостоятелно на персонални компютри на обучаваните или в компютърни зали, подсигурени от координаторите по обучението.

Броят на курсовете за обучение на персонал от ВО, въведени в ESTRA, може да бъде допълван.