Изисквания и правила

3. Заявяване на електронно обучение


Координаторът на обучението от външната организация (ВО) изтегля бланка “Заявка за обучение” и бланка "Списък на персонала":

Същата заявка се ползва и при заявяване на присъствено обучение.

След оформянето на заявката, координаторът на обучението я подава в управление УТЦ за регистриране с входящ номер.

В списъка на обучаваните, който се подава към заявката, се изисква имейл и ЕГН за всеки обучаван, за да може той да бъде регистриран в платформата.

Допуска се, ако обучаваният няма персонален имейл, той да бъде регистриран с имейла на координатора на обучението, на който ще бъдат изпратени потребителското име и паролата за достъп до курса, в който е записан. След това координаторът предава данните за достъп на обучавания.