Изисквания и правила

5. Регистриране на потребител в ESTRA


Регистриран потребител е потребител, който има регистрация в платформата, с която се идентифицира, т.е. използва своето потребителско име и парола за вход.

Администраторът на платформата създава потребителски профил на обучавания, когато той не фигурира в базата на ESTRA, и изпраща съобщение на персоналния му имейл, съдържащо потребителското име, паролата за вход в ESTRA и уеб адреса на платформата.

Администраторът на платформата записва обучаваните в заявените курсове и им изпраща информативни съобщения. На имейла на координатора изпраща обобщена информация за записаните обучавани и периода, в който ще се проведе обучението.