Изисквания и правила

6. Обучение в ESTRA


След получаване на достъп до курса обучаваните се запознават с предоставените указания към курса, в който са записани. Самостоятелно усвояват учебните материали и завършват дейностите в курса. 

В електронните курсове са осигурени учебни материали, мултимедийни материали, междинни тестове. Междинните тестове са подпомагащ обучението елемент и се препоръчва да бъдат изпълнявани от обучаваните. 


В сайта е предоставено ръководство на потребителя, в което е описано как се работи с платформата, курсовете в нея и материалите по тях.


При желание обучаваните попълват анонимна форма за оценка на електронното обучение


Преподавателите по курса, които са обявени в графика на курсовете и в отделен блок в самия курс, отговарят на запитвания на обучаваните по телефон или имейл. 


Администраторът следи за работоспособността на платформата и оказва съдействие при възникнали проблеми.