Изисквания и правила

АВТОРСКИ ПРАВААвторските права върху предоставените ресурси и материали в платформата за електронно обучение ESTRA принадлежат на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Материалите и ресурсите и части от тях не може да бъдат възпроизвеждани, разпространявани или използвани по друг начин по смисъла на ЗАПСП без изрично разрешение за това, получено от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.